Bireyler İçin
Avukatlık, Uzlaştırma ve Arabuluculuk Hizmeti

Bireyler İçin Avukatlık, Uzlaştırma ve Arabuluculuk Hizmeti

- Ceza Hukuk
- İdare Hukuku
- Miras Hukuku
- İş Hukuku
- Şirketler Hukuku
- Ticaret Hukuku
- İcra Hukuku
- Aile Hukuku
- Sağlık Hukuku
- Bilişim Hukuku
- İnsan Hakları Hukuku

gibi geniş bir alanda bireylere hukuki danışmanlık, avukatlık, uzlaştırma ve arabuluculuk hizmeti verilmektedir.