Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza davalarında yargılama süreçleri uzun ve dava sonuçları ağırdır, sanık tutuklu yargılanabilir ve yargılama sonucunda ciddi cezalar alabilir. Bu nedenle şüpheli ya da sanığın bir avukat ile temsil edilmesi önemlidir. Mahkemede ortaya konulan delillerin hukuka uygun olup olmadığı, yargılama sürecinin usule uygun işleyip işlemediği, ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlerin var olup olmadığının değerlendirilmesi (Kanunun Hükmü, Amirin Emri, Meşru Müdafaa, Zorunluluk Hali, Hakkın Kullanılması, İlgilinin Rızası, Sınırın Aşılması, Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit, Haksız Tahrik, Hata, Yaş Küçüklüğü), itiraz ve istinaf kanun yollarına başvurma gibi yargısal işlemlerin avukat aracılığıyla yürütülmesi hak kaybını önleyecektir.

Av. Muzaffer Demirsoy Hukuk Bürosu, muhtemel hak kayıplarının önüne geçmek için ceza yargılamasının her aşamasında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Ceza hukukuna ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak için aşağıdaki link üzerinden size hazırladığımız dokümanı inceleyebilirsini.

>> Ceza Hukuku Dokümanı İncele..


#adanaavukat #adanacezaavukatı #cezaavukatı #yakalama #gözaltınaalma #gözaltı #tutuklama #adlikontrol #zorlagetirme #arama #elkoyma #izleme #korumatedbirleri #sanık #şüpheli #şikayet #ihbar #yağma #gasp #kastenadamöldürme #adamöldürme #öldürme #kastenöldürmesuçu #yaralama #taksirleölümenedenolma #irtikap #zimmet #rüşvet #resmibelgedesahtecilik #niteliklidolandırıcılık #dolandırıcılık #hileliiflas #propagandayapma #örgütüyeliği #paradasahtecilik #uyuşturucuticareti #anayasaldüzen #millisavunma #devletsırrı #terörlemücadelekanunu #vergikaçakçılığı #ihaleyefesatkarıştırma #uyuşturucukullanma #kastenadamyaralama #taksirleadamyaralama #cinseltaciz #cinselsaldırı #reşitolmayanlacinselilişki #ceza #hapis #tehdit #şantaj #kişiyihürriyetindenyoksunbırakma #konutdokunulmazlığınıihlal #hakaret #özelhayatıngizliliği #hırsızlık #malazararverme #güvenikötüyekullanma #bedelsizsenedikullanma #basitdolandırıcılık #karşılıksızyararlanma #suçeşyasınınsatınalma #trafikgüvenliğinitehlikeyesokma #çevreninkirletilmesi #gürültü #imarsuçu #uyuşturucumaddekullanma #uyuşturucumaddebulundurma #uyuşturucusuçu #paradasahtecilik #sahtecilik #halkarasındakorkuvepanikyaratma #suçuövme #suçluyuövme #halkıkinvedüşmanlığasevketme #tahrik #müstehcenlik #fuhuş suçu #kumaroynama #dilencilik #kötümuamelesuçu #ailehukukundankaynaklananyükümlülüğünihlali #çocuğunkaçırılması #tefecilik #görevikötüyekullanmasuçu #göreviyaptırmamakiçindirenme #iftira #yalantanıklık #suçubildirmeme #adilyargılamayıetkilemeyeteşebbüs #muhafazagörevinikötüyekullanma #cumhurbaşkanınahakaret #halkıaskerliktensoğutma #hapiscezası #paracezası #cezaevi #tutukevi #müebbethapis #ağırlaştırılmışmüebbet #tekerrür #sınırdışı #adliparacezasınaçevirme #güvenliktedbiri #tekerrür #erteleme #hükmünaçıklanmasınıngeriyebırakılması #hükümlü #tutuklu #bellihaklarıkullanmaktanyoksunbırakma #koşullusarıverilme #açıkcezaevi #kapalıcezaevi #beraat #mahkumiyet #davanındüşmesi #davanınreddi #iddianeme #cumhuriyetsavcısı #kolluk #durdurma #kovuşturma #soruşturma #kovuşturmayayerolmadığıkararı #kyok #itiraz #istinaf #yargıtay #kanunyolları #eniyicezaavukatı #mersincezaavukatı #tarsuscezaavukatı #antepcezaavukatı #maraşcezaavukatı #konyacezaavukatı #kaysericezaavukatı #niğdecezaavukatı #osmaniyecezaavukatı #hataycezaavukatı #iskenderuncezaavukatı #ankaracezaavukatı