Dernekler ve Vakıflar İçin
Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti

Dernekler ve Vakıflar İçin Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti

Sivil Toplum Kuruluşlarının mevzuata uygun olarak yönetimi ve denetimi hususunda müvekkil dernek ve vakıflara hukuki danışmanlık hizmetlerini yürütmekteyiz.

Dernekler ve Vakıflar Hukuku alanındaki başlıca hizmetlerimiz şu şekildedir:

* Dernek tüzüklerinin ve Vakıf senetlerinin hazırlanması,
* Dernek ve Vakıfların kuruluşu, yönetimi, sona erme ve tasfiyesi hususlarında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
* Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan ceza ve tazminat davalarının takibi,
* Federasyon ve konfederasyon kuruluşu ve bunlara katılım süreci hususunda hukuki danışmanlık hizmeti ile dernek ve vakıfların faaliyetleriyle ilgili her türlü hukuki, idari ve ticari davanın ve icra takiplerinin yürütülmesi hukuk büromuzun çalışma alanı içerisindedir.