Şirketler İçin
Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti

Şirketler İçin Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti

1- Koruyucu danışmanlık hizmeti ile şirketlerin yaşayabileceği hukuki problemleri önlemek ve kaçınılması imkansız problemlerde müvekkilin yaşayabileceği zararı en aza indirebilmek adına çalışmalar yapılmaktadır. Danışmanlık hizmetlerimizle, şirketinizin iştigal konusu ve sair tüm işlerinin hukuka uygun yürümesi için şirketinizde gerekli hukuki incelemeler yapılmakta, tüm belgeler ve şirket işleyiş süreci incelenmekte, eksik veya hatalı uygulamalar revize edilmektedir. Bu çalışmalarla şirketinizde güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır. Nihai amaç, şirket üzerinde oluşturulacak hukuki koruma şemsiyesi ile ihtilaflar oluşmadan önlemek ve şirketin sağlıklı gelişmesine en üst düzeyde katkı sağlamaktır.

2- Yasal takip ve avukatlık hizmeti ile, şirketinizin Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde yer alan her türlü davası temsilen üstlenilir.

Şirket Avukatı :
- Şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm hukuki prosedürlerde yol gösterir.
- Şirketin hazırladığı tüm sözleşmeleri düzenler, karşı taraftan gelen tüm sözleşmelerin kontrolünü sağlar.
- Şirketin sermaye arttırma veya azaltma işlemlerini yürütür.
- Hukuki danışmanlık hizmeti vererek, şirketin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki bilgileri sağlar.
- Şirketin tüm tahsilat işlemlerindeki icra işlemlerini yürütür.
- Şirket ile ilgili tüm vergi ihtilaflarına ilişkin hukuki işlemleri gerçekleştirir.
- Şirket aleyhine açılmış davaların takibini sağlar. Şirket lehini dava açar.
- İş hukuku davalarında işçi ve işveren haklarını korur.