Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Davaları, ülkemizde en çok açılan davalar arasında olup yargılama sürecini kısaltmak için titizlikle takip edilmesi gereken davalardır. Miras davalarının çoğu Yargıtay içtihadları ile şekillenmiştir, bu sebeple güncel Yargıtay Kararları düzenli olarak takip edilmelidir. Ayrıca miras hukukunu ilgilendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da bu davalarda önem arz edebilmektedir.

Av. Muzaffer Demirsoy Hukuk Bürosu, miras hukukunu ilgilendiren her türlü konuda Türkiye genelinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Miras hukukuna ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak için aşağıdaki link üzerinden size hazırladığımız dokümanı inceleyebilirsiniz.

>> Miras Hukuku Dokümanı İncele..


#miras #mirasavukatı #ketmiverese #mirasçılıkbelgesininiptali #verasetilamı #verasetilamınıniptali #mirasçılıkbelgesi #miraspayı #eşinmirasçılığı #zümresistemi #murismuvazaası #murismuvazaasıdavası #reddimiras #mirasınreddi #reddimirasıniptali #tenkisdavası #denkleştirmedavası #saklıpay #saklıpaydavası #mirastanmalkaçırma #malkaçırma #mirasıntespiti #mirasıntespitidavası #tereketespiti #tereketespitdavası #mirastançıkarma #mirastanmen #mirasçılıktançıkarma #vasiyetname #vasiyetnameniniptali #vasiyetnameniniptalidavası