Osmanlı Tapu Davaları

Osmanlı Tapu Davaları

1800’lü ve 1900’lü yıllara ait Osmanlı tapuları, 1925 yılından itibaren kadastro işlemi görmeye başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Kadastro Kanunlarına göre yapılan kadastro çalışmalarında Osmanlı Tapulu taşınmazın kimin adına tespit gördüğü önemli bir konudur. Bu durumun tespiti için ilgili kurumlarla yazışma ve tapu müdürlüklerinde araştırma yapmak gerekir.

Avukat Muzaffer Demirsoy Hukuk Bürosu, Osmanlı Tapusu alanında çalışmalar yapmakta, somut olayın şartlarına göre taşınmazın durumunu değerlendirerek hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İmar hukukuna ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak için aşağıdaki link üzerinden size hazırladığımız dokümanı inceleyebilirsiniz.

>> Osmanlı Tapu Davaları Dokümanı İncele..


#osmanlıtapusu #osmanlıtapu #osmanlıtapuavukatı #osmanlıtapusuavukatı #osmanlıtapuhukuku #tapuavukatı #kadastroavukatı #araziavukatı #taşınmazavukatı #kadastro #kadastrotutanağı #zabıtkütüğü #zabıtdefteri #osmanlıtapuişlemleri #mirasintikali #tapulamatutanağı #mirasintikaliavukatı #hüccetdefteri #yoklamadefteri #yoklamadefteri #temattuatdefteri #mufassaldefteri #hazineihassadefteri #osmanlıtapuaraştırması #tapuaraştırma #tapunizamnamesi #tahrirdefteri #tahrir #arazikanunnamesi #miriarazi #mülkarazi #taputahrirdefteri #kadastrodavası #kadastrodavasıavukatı